Örsundsbro Compaktschakt AB

Markentreprenad sedan 1981

Grunder

Grunden är absolut den viktigaste delen i husbygget. Allt annat går att rätta till, om fel uppstår, men inte grunden. När den är gjuten finns ingen återvändo. Här finns inget utrymme för misstag.

Vi hjälper er från orörd mark till färdig grund.

Den vanligaste typen av grund idag är platta på mark, här fäljer ett exempel på uppbyggnaden av en sådan:

Vi börjar med att schakta bort jord där ditt hus skall stå, en dränering läggs runt det blivande huset, vi schaktar in avlopp samt inkommande vatten och övriga ledningar och genomföringar. Ett lager med grus/bärlag planeras ut samt packas väl, nu lägger vi ut ett dränerande lager med makadam 15-20 cm tjockt.

Vi sätter upp profiltrådar där huset skall stå samt börjar med att sätta ut husets hörn samt mäter in dessa. Mellan hörnen fyllyller vi sedan på med raka kantelement tills du har en komplett grund.

Vi lägger nu ut första lagret med isolering, nu skall vi säkra grunden mot sommarfukt samt radon vilket vi gör genom att en byggfolie rullas ut och täcker hela botten.

Nu läggs cellplastlager 2 samt 3 med förskjutna skarvar, i detta läge skapas de voter som huset kräver.

Nu brukar oftast rörmkaren få göra sitt jobb och vi kan koncentrera oss på att motfylla runt kantbalken.

Efter att rörmokaren har dragit sina rör armerar vi grunden och lämnar sedan över till dom som skall gjuta.

Cellplast

Merparten av en villagrund idag består av cellplast och plast finns i olika hårdheter. Den måste anpassas efter lasterna från det hus som skall byggas. Dess tyngre desto hårdare.

Idag väljer många en öppen planlösning i sitt hus. Då får man normalt punktlaster. Vid punktlaster måste man ha betydligt hårdare cellplast och kraftigare armering.

Armering

Armeringen anpassas också efter husens varierande laster.

Här nedan ser ni några exempel på hur det kan se ut när en grund blir till.


Ett församlingshem kommer få en stadig grund att stå på.