Örsundsbro Compaktschakt AB

Markentreprenad sedan 1981

Sjönära arbeten/Muddring

Vi åtar oss muddringsuppdrag, och kan med våra egna maskiner få en effektiv lösning från muddring till slutlig förvaring, på såväl land som till sjöss. 

Vi pålar för bryggor och kajer, av oss kan du gå från orörd strand till färdig hamn!