Örsundsbro Compaktschakt AB

Markentreprenad sedan 1981

Grundisolering

Det finns flera tecken på att ett hus kan behöva ny dränering. När du upptäcker att färgen börjar släppa från väggarna i källaren, känner lukt av fukt och mögel eller finns vatten på golvet i källaren när det regnat en längre period är det dags att se över dräneringen.

Det finns en mängd olika material på marknaden och det kan vara svårt att veta vilket material som bäst skyddar grunden från fukten i jorden. Örsundsbro compaktschakt AB utför bestående arbeten som håller år efter år. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper till våra kunder!


Grundisolering – steg för steg

  1. Första steget är att gräva rent runt huset med vår grävmaskin så att vi gör så lite åverkan som möjligt i trädgården. Vi tar bort växter som ska sparas och lägger jorden på sidan av schaktet i väntan på återfyllnad.
  2. Rengöring av grundväggar. Finns det mycket gammal tjära och annat som kan vara svårt att få bort kan väggen behöva rengöras. Vi undersöker om det finns sprickor och i så fall lagas dessa samt att sulkanten lagas och stryks med ett membran skydd tex asfalt.
  3. En ny dränering läggs samt nya dagvatten ledningar läggs med utlopp på lämpligt ställe.
  4. Grunden isoleras enligt Thermisol Dränisolmetoden.
  5. Vi monterar upp 100 mm tjocka dränisolskivor. Skivorna har en värmeisolerande funktion samtidigt som de driver ut fukten ur grundväggen.
  6. Utanpå skivorna hängs en geotextilduk för att förhindra jordinträngning samt skapar kanaler utanpå skivorna där markfukten kan transporteras ner till dräneringen.
  7. Vi monterar en täcklist upptill som skyddar dränisolskivorna samt förhindrar att jord tränger in mellan husväggen och skivorna. 
  8. Tomten återställs med befintliga jordmassor. Allt överblivet material körs bort.
  9. Vi erbjuder även anläggningsarbete så om ni är intresserade av andra trädgårdsarbeten tar vi den diskussionen nu och ger er en offert.